Dự Án

Những dự án tiêu biểu sử dụng tấm Cemboard X2 của Good Board. Đây là những dự án xây dựng nhà xưởng, trần nổi, trần chìm,…. thực tế mà chúng tôi giới thiệu đến bạn.

Dự Án tiêu biểu