Cách Làm Trần Nổi Bằng Tấm Cemboard X2 – Good Board

Cách làm trần nổi bằng tấm Cemboard X2

Cách làm trần nổi bằng tấm Cemboard X2 giúp bạn che trần, cách nhiệt và mang tính trang trí cao. Hệ thống khung trần nổi sẽ thấy được khung viền phối với tấm trang trí sau khi công trình hoàn thiện. Cấu tạo Thanh chính: Là thanh chịu lực chính, được treo lên trần bằng […]