Cách Làm Trần Chìm Bằng Tấm Cemboard X2 Good Board

Cách làm trần chìm bằng tấm Cemboard X2

Cách làm trần chìm bằng tấm Cemboard X2 giúp bạn che trần, cách nhiệt và mang tính trang trí cao. Hệ thống khung trần chìm sẽ thấy được khung viền phối với tấm trang trí sau khi công trình hoàn thiện. Cấu tạo trần chìm Thanh chính: Là thanh chịu lực chính được treo lên […]